GOOGLE 關鍵字行銷 AdWords 介紹 搶佔黃金板位 再行銷廣告 行動廣告-點就通
  

Google 關鍵字行銷

 
 你知道在Google 搜尋結果頁面也能刊登廣告嗎?
 
Google 已於2012年底躍升為台灣最大的搜尋引擎,每個月超過4億8,900萬次詢問。 隨著各式手機、行動裝置使用Android系統,這代表搜尋與你相關的使用著,超過半數都是使用Google。 當有人在找尋需求資訊時,您一定不會想在這時候錯過嶄露頭角的機會。 
 
 
透過Google AdWords 廣告,使用關鍵字可以讓你的公司在關鍵時刻自動出現在使用者搜尋頁面,有效抓住商機!
 
 
 
 
 
Google 關鍵字      AdWords 介紹              搶佔黃金板位
 
   再行銷廣告              點就通行動廣告           YouTube 行銷